profil

Vzdelanie

• vyštudovala som psychológiu na FF UK
• atestovala som z klinickej psychológie
• obhájila som doktorát z psychológie a získala titul PhD.
• ukončila som 4-ročný výcvik v procesorientovanej psychoterapii, absolvovala dva roky výcviku v katatímno-obrazovom prežívaní a rok v rogeriánskej terapii

• som v zozname terapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
• mám licenciu na výkon psychoterapie a psychologického poradenstva, udelenú Slovenskou komorou psychológov

Späť